Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem 

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Ilustacja artykułu - KalendarzPoniżej zamieszczono harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów na rok 2021

Do pobrania:
Harmonogram odbioru

 

Ilustracja artykułuWykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Hrubieszów:

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Hrubieszów

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru.

Ikonka dekoracyjna - informacjaNa podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów.

Ikonka dekoracyjna - informacjaPoziomy odzysku
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250), udostępnia się informację o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Ikonka dekoracyjna - informacjaNa podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o miejscu zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Hrubieszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Grafika przedstawiająca kosz na śmieciNa podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Hrubieszów.

Ikonka dekoracyjna - telewizorNa podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), udostępnia się informację o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkcie zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Hrubieszów.

Obrazek przedstawiający kalendarzInformujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać każdego roku w nieprzekraczalnych terminach:
1) za I kwartał do dnia 15-go marca;
2) za II kwartał do dnia 15-go maja;
3) za III kwartał do dnia 15-go września;
4) za IV kwartał do dnia 15-go listopada

Obrazek przedstawiający kolorowe kosze na śmieci

Odpady komunalne powinny być zbierane przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny. Pobierz informację w jaki sposób segregować odpady komunalne -> informacja

Ochrona środowiska - grafika ozdobna

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

1) Urząd Gminy Hrubieszów przypomina o obowiązku składania nowej deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej nieruchomości, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości lub z innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 84 6962681, 84 6962025
Fax: 84 6962794
NIP: 919-13-65-265
REGON: 000545722
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
http://www.hrubieszow-gmina.pl
Copyright © 2021 Urząd Gminy Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Powrót na górę strony