Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia, a także  zapoznać się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Obowiązek informacyjny - RODO) zapoznaj się z tym artykułem 

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

Gmina Hrubieszów realizuje projekt pt. Zdalna szkoła w Gminie Hrubieszów, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, projekt grantowy: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 22 czerwca 2020 r.


Celem projektu jest: Doposażenie szkół z terenu gminy Hrubieszów w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Projekt zakłada zakup laptopów z przeznaczeniem do nauki zdalnej, w związku zaistniałą sytuację epidemiologiczną. Sprzęt ma trafić do szkół z terenu gminy, a docelowo dla uczniów i nauczycieli, w tym co najmniej do 20 uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

 

Dofinansowanie projektu z UE: 75 000,00 PLN, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Więcej informacji temat projektu grantowego – Zdalna Szkoła+ znaleźć można na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 111131L w miejscowości Ślipcze mająca na celu Zwiększenie dostępności komunikacyjnej miejscowości Ślipcze, zwłaszcza dla producentów rolnych i turystów, poprzez przebudowę drogi gminnej nr 111131 L współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wskaźniki operacji: Przebudowa grogi gminnej na odcinku 1,681 km w m. Ślipcze, gm. Hrubieszów. Cel operacji zostanie osiągnięty dzięki podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi poprzez jej przebudowę na odcinku 1,681 km, w tym zwiększenie szerokości jezdni do 5,00 m (na mijankach) oraz grubości o 8 cm na istniejącej podbudowie asfaltowej i o 18 cm na pozostałym odcinku, a także utwardzenie poboczy. Cel operacji wpływa na osiągnięcie celu PROW, gdyż jego realizacja przyczynia się do wspierania lokalnego rozwoju. Dzięki poprawie przejezdności drogi łatwiejszy dostęp do miejscowości i obiektów użyteczności publicznej uzyskają osoby odwiedzające Ślipcze, w tym obszary o walorach turystycznych, a także odbiorcy płodów rolnych od miejscowych producentów rolnych. Sami producenci rolni również uzyskają łatwiejszy dostęp do innych miejscowości.

Ilustracja artykułuGmina Hrubieszów realizuje projekt pt. Zakup laptopów dla uczniów z Gminy Hrubieszów, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Konkurs Grantowy: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Ilustracja artykułu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju społeczności miejscowości Husynne oraz zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Obiekty budowlane pełniące funkcje kulturalne, w tym świetlice i domy kultury (liczba obiektów wybudowanych): 1.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gródku” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury: 1, Liczba wybudowanych lub przebudowanych ogólnodostępnych obiektów na działalność kulturalną: 1.

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 84 6962681, 84 6962025
Fax: 84 6962794
NIP: 919-13-65-265
REGON: 000545722
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
http://www.hrubieszow-gmina.pl
Copyright © 2021 Urząd Gminy Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Powrót na górę strony